Εντονες ενστάσεις εξακολουθούν να εγείρονται μέσα στη ΔΕΗ για την εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 73 ΜW, στα οποία προχωρεί η ΔΕΗ. Τεχνικοί αλλά και μέλη του ΔΣ της επιχείρησης, όπως και παράγοντες της αγοράς, εκφράζουν αμφιβολία για το ύψος του τιμήματος. Αποτέλεσμα είναι στις 12 Σεπτεμβρίου το θέμα να έρχεται για 4η φορά στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Ενα μέλος του ΔΣ, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος κ. Α. Μπαράτσης (που βρίσκεται εδώ και έξι μήνες σε γενικότερη αντιπαράθεση με τον πρόεδρο κ. Αρθ. Ζερβό ) έχει ψηφίσει κατά της απόφασης και τις τρεις φορές που έχει έλθει το θέμα στο ΔΣ, ενώ άλλα δύο μέλη του συμβουλίου έχουν ψηφίσει λευκό. Λόγω των έντονων αντιπαραθέσεων, παράγοντες της ΔΕΗ έπεισαν τη διοίκηση να ξαναφέρει το θέμα προς ψήφιση με μειωμένο τίμημα περίπου κατά 10 εκατομμύρια, αλλά και πάλι μέσα από την επιχείρηση εκτιμάται ότι πρόκειται περί υψηλής δαπάνης.

Η εξαγορά αφορά τα αιολικά πάρκα της εταιρείας ΒCΙ Ρartners, συμφερόντων του κ. Δ.Καραγκουλέ, εκ των οποίων 25 Μεγαβάτ είναι σε λειτουργία και άλλα 48 Μεγαβάτ σε φάση αδειοδοτήσεων. Μηχανικοί της ΔΕΗ αποτιμούν το κόστος 1 Μεγαβάτ αιολικών για τη ΔΕΗ περίπου στο 1 εκατ. ευρώ, ενώ η ΔΕΗ καταβάλλει περί τα 1,7 εκατ. ευρώ ανά Μεγαβάτ. Οσο για τα αιολικά υπό αδειοδότηση, οι μηχανικοί της επιχείρησης αναρωτιούνται αν η ΔΕΗ έχει ανάγκη από αδειοδοτήσεις τρίτων.

«Το Βήμα» επικοινώνησε και με μέλη της διοίκησης της ΔΕΗ που στηρίζουν την εξαγορά αλλά επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, τα οποία υπεραμύνθηκαν τόσο της κίνησης όσο και του (μειωμένου) τιμήματος λέγοντας ότι μεσοπρόθεσμα για τη ΔΕΗ η εξαγορά θα αποδειχθεί κερδοφόρος, με απόδοση κεφαλαίων γύρω στο 12%, ενώ στα λιγνιτικά η απόδοση είναι 7%. Για τα 48 ΜW που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις αδειοδότησης η ΔΕΗ έχει αναλάβει, σύμφωνα με πληροφορίες, να τα αποπερατώσει αντί συνολικού τιμήματος άνω των 70 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, σύμφωνα με τεχνικούς της επιχείρησης, το συνολικό κόστος περιλαμβάνει τόσο τα ποσά για την εξαγορά των μετοχών της ΒCΙ όσο και τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των αδειοδοτημένων σχεδίων τα οποία και θα περάσουν στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Τα τρία πάρκα σε λειτουργία, εγκατεστημένης ισχύος 25 ΜW, βρίσκονται στη Λακωνία, ενώ από τις άδειες της εξαγοραζόμενης εταιρείας ενδιαφέρον έχει μια από τις παλαιότερες άδειες στη Ροδόπη σε περιοχή με πολύ καλό αιολικό δυναμικό.