Περισσότερες από 18.000 επισκέψεις που αφορούσαν τη ρύθμιση των χρεών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών δέχθηκε η ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή. Και πλέον τοποθετήθηκε νέα τηλεφωνική γραμμή για την παροχή των σχετικών πληροφοριών: πρόκειται για τον αριθμό 8011197367 (προσθέτοντας στο 80111 τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα γράμματα χρέος). Η τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 22.00 και το Σάββατο από 9.00 έως 17.00. Η κλήση επιβαρύνεται μόνο με αστική χρέωση, από οπουδήποτε στην Ελλάδα και αν καλεί ο καταναλωτής.

Ειδικότερα, στη σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, στην οποία έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και σχετικά υποδείγματα για την αξιοποίηση της φάσης επιδίωξης εξώδικου συμβιβασμού, η επισκεψιμότητα ανήλθε το χρονικό διάστημα από 1 ως 8 Σεπτεμβρίου 2010 σε 18.399

– πρόκειται για εξαπλάσιο αριθμό συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των προηγούμενων μηνών. Το γεγονός αυτό καθώς και η προσέλευση των υπερχρεωμένων καταναλωτών στους φορείς για την παροχή βοήθειας στο στάδιο της επιδίωξης του εξωδικαστικού συμβιβασμού καταδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον για την αξιοποίηση των ρυθμίσεων αυτού του νόμου.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Δ. Σπυράκος κάλεσε όλες τις τράπεζες και τους φορείς που εμπλέκονται στην παροχή συνδρομής για την επίτευξη του εξώδικου συμβιβασμού σε συνάντηση στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση και εποπτεία της εφαρμογής του νόμου. Στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί θα εξεταστούν ζητήματα που θα διευκολύνουν την αξιοποίηση της φάσης του εξώδικου συμβιβασμού από τους οφειλέτες και τους πιστωτές.