Την αισιοδοξία της ότι η ύφεση θα περιοριστεί εφέτος στο 3% εκφράζει για ακόμη μία φορά η Αlpha Βank, η οποία αποδίδει τη μεγαλύτερη του αναμενομένου πτώση του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2010 στη σημαντική πτώση των επενδύσεων, αλλά και στην ενίσχυση των εισαγωγών. Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι το ονομαστικό ΑΕΠ σημείωσε πτώση κατά 1,0% στο πρώτο εξάμηνο του 2010 και εκτιμούν ότι θα σημειώσει θετική αύξηση της τάξεως του 0,0%-0,5% στο σύνολο της εφετινής χρονιάς, λόγω και του υψηλότερου πληθωρισμού στο δεύτερο εξάμηνο. Η μείωση του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του έτους κατά 3,7% έναντι εκτιμήσεων για πτώση 3,5% αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην υπέρμετρα μεγάλη υποχώρηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 2,86 δισ. ευρώ (16,5%), η οποία με τη σειρά της οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πτώση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πρώτο εξάμηνο κατά 2,45 δισ. ευρώ ή κατά 39,5%. Οπως αναφέρεται στο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας που εκδίδει η τράπεζα, η μεγάλη πτώση των δαπανών του ΠΔΕ συνέβαλε στη μεγάλη πτώση των επενδύσεων στις λοιπές κατασκευές (δημόσια έργα και ιδιαίτερα συγχρηματοδοτούμενα έργα) κατά 28,3% σε ετήσια βάση στο εξάμηνο, με πτωτική επίπτωση στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ κατά1,35 ποσοστιαίες μονάδες. Η Αlpha Βank εκτιμά ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2010 οι δαπάνες του ΠΔΕ θα είναι αυξημένες κατά 59,7% ή κατά 30,7%. Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές θα είναι αυξημένες σε ετήσια βάση στο δεύτερο εξάμηνο έναντι του επιπέδου τους έναν χρόνο νωρίτερα, όταν είχαν σημειώσει πτώση κατά 13,9%.

Εξάλλου οι αναλυτές της τράπεζας αποδίδουν τη μεγάλη μείωση του ΑΕΠ και στην αξιοσημείωτη εξέλιξη της σημαντικής αύξησης κατά 11,1% σε πραγματικές τιμές των εισαγωγών υπηρεσιών στο πρώτο εξάμηνο. Αυτό από μόνο του είχε πτωτική επίπτωση στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες, σημειώνουν. Στην ίδια ανάλυση επισημαίνεται ότι ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές και οι εισαγωγές υπηρεσιών σημειώσουν απλώς μηδενική μεταβολή στο δεύτερο εξάμηνο, η πτώση του ΑΕΠ περιορίζεται κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Επιπλέον, η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να είναι θετική την ίδια περίοδο, συμβάλλοντας επίσης θετικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά, μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, κατά περίπου 3,3% (-2,3% το 2010 ως σύνολο), από τη μικρή πτώση της κατά 1,3% στο πρώτο εξάμηνο. Τέλος, η τράπεζα υπογραμμίζει ότι η πτώση της δημόσιας κατανάλωσης θα διατηρηθεί στο 10,0%, ενώ δεν αναμένεται περαιτέρω αύξηση των αποθεμάτων, όπως συνέβη στο δεύτερο τρίμηνο της εφετινής χρονιάς.