Οχι μόνο στις στέγες κτιρίων, αλλά και στα στέγαστρα βεραντών, προσόψεων, σε σκίαστρα, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους κτιρίων, σε αποθήκες και σε χώρους στάθμευσης σχολείων και νοσοκομείων θα γίνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Με κοινή υπουργική απόφαση από τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος επεκτείνεται το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Η απόφαση συμπληρώνει το πρόγραμμα, ώστε να αυξηθεί η κατασκευή μικρών, διεσπαρμένων εφαρμογών ηλιακών κυψελών ειδικά σε κτίρια που θα έχουν «εκθετικό» χαρακτήρα, θα βρίσκονται δηλαδή σε περίοπτες θέσεις και θα συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων. Η αρμόδια υπουργός κυρία Τίνα Μπιρμπίλη για να ενισχύσει τα φωτοβολταϊκά δίνει το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως σχολεία, νηπιαγωγεία και νοσοκομεία.

Το πρόγραμμα ισχύει για όλη την επικράτεια, με μέγιστη ισχύ για την ηπειρωτική χώρα, τα διασυνδεδεμένα με το σύστημα νησιά και την Κρήτη τα 10 κιλοβάτ και για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 5 κιλοβάτ.

Για την υλοποίηση εγκαταστάσεων στα νησιά καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η δυνατότητα απορρόφησης και, αντίστοιχα, μεταφοράς ισχύος για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα.

Εν τω μεταξύ ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) στρέφεται κατά της υπουργού κυρίας Μπιρμπίλη υποστηρίζοντας ότι η μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για τις ΑΠΕ από το ίδιο το υπουργείο που τον προώθησε έχει φέρει σε αδιέξοδο την αγορά των φωτοβολταϊκών.

Ο ΣΕΦ εκτιμά ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την καθυστερημένη έκδοση ερμηνευτικών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από τον νόμο. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η υπουργός όφειλε ως τις 4 Σεπτεμβρίου να εκδώσει υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στον χρόνο μεταξύ διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Με την έκδοση της απόφασης αυτής είναι συνυφασμένες και οι προτεραιότητες διαφόρων κατηγοριών αιτήσεων (π.χ. αγροτών), ενώ από αυτήν εξαρτώνται και οι νέες αιτήσεις από άλλες κατηγορίες επενδυτών. Με κριτήριο την απόφαση αυτή άλλωστε θα μπορέσει η ΔΕΗ να εξετάσει τις χιλιάδες αιτήσεις που ήδη έχουν συσσωρευτεί. Δυστυχώς, η απόφαση αυτή δεν εξεδόθη εντός της προθεσμίας που προβλέπει ο νόμος επιτείνοντας τα προβλήματα.

Επίσης, όφειλε να εκδώσει υπουργική απόφαση που θα καθορίζει το είδος και το ύψος των εγγυήσεων που πρέπει να καταθέτουν οι επενδυτές, ενώ δεν έχει ακόμη στείλει ερμηνευτική εγκύκλιο προς τις περιφέρειες σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ (Εγκριση Περιβαλλοντικών Ορων), «με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις, να υπάρχουν αυθαίρετες ερμηνείες του νόμου και προστριβές με τους επενδυτές».