«Τις τελευταίες ημέρες φθάνουν σε χιλιάδες φορολογουμένων εκκαθαριστικά ΕΤΑΚ 2009 μαζί με την έκτακτη εισφορά, με τα οποία τους ζητείται να καταβάλουν απίστευτα ποσά, πολλαπλάσια σε σχέση με το ΕΤΑΚ 2008. Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους αυτούς, βρίσκονται σε πλήρη αδυναμία να καταβάλουν τα παραπάνω ποσά, γιατί τα περισσότερα ακίνητά τους είναι απρόσοδα (ξενοίκιαστοι χώροι, δεσμευμένα ή αναξιοποίητα οικόπεδα κλπ,) και σε πραγματική απόγνωση γιατί σήμερα τους είναι απολύτως αδύνατο να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, (ακόμα και σε εξευτελιστικές τιμές) ελλείψει αγοραστών».

Αυτό αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σε επιστολή της στον υπουργό Οικονομικών και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι δυστυχώς τα επερχόμενα εκκαθαριστικά Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 2010 θα είναι περαιτέρω αυξημένα.

Αν επίσης, προσθέτει, επαληθευτούν οι φόβοι για αύξηση των αντικειμενικών αξιών κατά 30% από το 2011, τότε τα εκκαθαριστικά του ΦΑΠ 2011 θα τους χρεώνουν φόρο, ανάλογα με την φορολογητέα αντικειμενική αξία, έως και 20πλάσιο του αρχικού ποσού φόρου.

Η ΠΟΜΙΔΑ που χαρακτηρίζει τον ΦΑΠ «παράλογο, απάνθρωπο, αλλά και αντιεπενδυτικό» ζητάει καταρχάς δραστική μείωση του φόρου αυτού και εξαίρεση του κάθε είδους απρόσοδου ακινήτου.

«Διαφορετικά δεν μπορείτε να βασίζεστε και να ευελπιστείτε στην είσπραξη όλων αυτών των απίστευτων ποσών, γιατί ακόμη κι αν σκοπεύετε να εκπλειστηριάσετε δεκάδες χιλιάδες ακίνητα σε όλη τη χώρα μέσα στα επόμενα χρόνια, και πάλι δεν θα εισπράξετε, λόγω της εκμηδένισης της αξίας της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας, που μοιραία, κατ΄επέκταση, θα συμπαρασύρει στην απαξίωση και όλη τη δημόσια ακίνητη περιουσία» επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ.

Προτάσεις για τις αντικειμενικές αξίες

Σε ό,τι αφορά τις αντικειμενικές αξίες, και ιδιαίτερα των επαγγελματικών ακινήτων, προτείνει τα εξής:

1. Τη μείωση των τιμών ζώνης σε πολλές υπερτιμημένες περιοχές, οι οποίες έχουν ήδη χάσει την αγοραστική τους αξία για διάφορους λόγους (εγκατάλειψη, γκετοποίηση, εγκληματικότητα κλπ.)

2. Τη μείωση των συντελεστών εμπορικότητας σε όλα τα επαγγελματικά ακίνητα της χώρας, τουλάχιστον κατά το 50% του πέραν της μονάδας ύψους του.

3. Την προσαύξηση των μειωτικών συντελεστών παλαιότητας όλων των κατηγοριών κτιρίων κατά 10-20%, λόγω της παλαίωσης του κτιριακού δυναμικού της χώρας μας.

4. Ειδικά για τα επαγγελματικά γραφεία, την αποσύνδεση της αντικειμενικής αξίας τους από το συντελεστή εμπορικότητας των ισογείων καταστημάτων και την προσθήκη μειωτικού συντελεστή έλλειψης χώρου υγιεινής αποκλειστικής χρήσης εντός του γραφείου.