Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 221,92 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 221,92 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 221,92 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 267,39