Στο 5,5% διαμορφώθηκε η άνοδος του πληθωρισμού στη διάρκεια του Αυγούστου- στο υψηλότερο επίπεδο στη διάρκεια των τελευταίων 13 χρόνων- σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Το πρόβλημα του πληθωρισμού έχει αναδειχθεί πλέον μείζον πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, δεδομένου ότι δεν αναμένεται η αποκλιμάκωσή του τους επόμενους μήνες. Αντιθέτως, πρόκειται να ενισχυθούν οι τάσεις ανόδου του.