Τη δυνατότητα να συγκρίνουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού με τις χρεώσεις που θα πλήρωναν αν είχαν επιλέξει διαφορετικό τιμολόγιο από τις εναλλακτικές που παρέχει η ΔΕΗ θα έχουν σύντομα οι πελάτες που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης τάσης, στους οποίους περιλαμβάνονται κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις.

Το νέο σύστημα που θέτει σε εφαρμογή η ΔΕΗ, με την επωνυμία «ΑΡΤΕΜΙΣ», παρέχει επίσης στους χρήστες το ιστορικό της διακύμανσης των καταναλώσεων και της αέργου ισχύος και την παρακολούθηση της πορείας του συντελεστή χρησιμοποίησης της ισχύος που καταναλώνεται και τα περιθώρια για τη βελτίωσή του.

Με τον τρόπο αυτό, αναφέρει η ΔΕΗ, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προγραμματίζουν τη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους, επιτυγχάνοντας καλύτερη ενεργειακή απόδοση και μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη επίδειξη του συστήματος θα πραγματοποιηθεί στη ΔΕΘ από 11 – 21 Σεπτεμβρίου 2010 στο περίπτερο της ΔΕΗ.