Στα 212,2 δισ. ευρώ συρρικνώθηκαν οι καταθέσεις των Ελλήνων στις τράπεζες τον Ιούλιο από 216,5 δισ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο και 237,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2009. Πλέον οι απώλειες του 2010 ανέρχονται σε 25,7 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με τον πανικό που δημιουργήθηκε τους πρώτους μήνες του έτους πριν από την ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης ΕΕ – ΔΝΤ όσο και με το γεγονός ότι λόγω της ύφεσης επιχειρήσεις και νοικοκυριά αναγκάζονται να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους από τα έτοιμα. Από τα στοιχεία που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος προκύπτει ότι η μείωση κατά 4,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο οφείλεται στη μείωση τόσο των καταθέσεων νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.