Ραγδαία επιδείνωση εμφάνισαν τα μεγέθη της Γενικής Τράπεζας το δεύτερο τρίμηνο του 2010, που υποχρέωσαν τη διοίκηση να προχωρήσει στη διενέργεια αυξημένων προβλέψεων. Η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας είναι πλέον επιτακτική, γι΄ αυτό και η γενική συνέλευση των μετόχων της 9ης Ιουλίου 2010 ενέκρινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 339,7 εκατ. ευρώ, «ένα σημαντικό ποσόν το οποίο επιτρέπει στην τράπεζα να συνεχίσει να εξυπηρετεί την πελατεία της στις παρούσες αντίξοες οικονομικές συνθήκες», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.