Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 224,88 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 224,88 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 224,88 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 269,30