Συνεχίστηκαν χθες οι ανακοινώσεις τραπεζών για προγράμματα αναδιάρθρωσης οφειλών που απευθύνονται σε δανειολήπτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην πληρωμή των δόσεων των δανείων τους. Τα μέτρα διευκόλυνσης της πελατείας τους γνωστοποίησαν η ΑΤΕ Βank και η Εμπορική Τράπεζα. Η πρώτη στα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών παρέχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου ως και 20%, μείωσης της δόσης ως και 50% για διάστημα ως 1 έτος, αναστολής καταβολής των δόσεων για 6 μήνες, ενώ ειδικά για δανειολήπτες που είναι σήμερα άνεργοι, η αναστολή μπορεί να φθάνει και στους 12 μήνες.

Στην καταναλωτική πίστη δίνεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου ως και 24 μήνες ή ως και 48 μήνες για δάνεια με υποθήκη, αναστολής της καταβολής ως και τριών δόσεων ή για 6 μήνες καταβολής μόνο των τόκων, καθώς και συγκέντρωσης του συνόλου των οφειλών σε ένα νέο δάνειο, με διάρκεια ως 20 έτη με υποθήκη και ως τα 12 έτη για δάνεια χωρίς υποθήκη. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αναστολής της καταβολής των δόσεων για 12 μήνες, επιμήκυνσης της διάρκειας ως 20% ή και μείωσης της δόσης του αρχικού δανείου ως και 50% για διάστημα ως 2 έτη για μεσοπρόθεσμα δάνεια. Σε ειδικές περιπτώσεις το ποσοστό και η διάρκεια της μειωμένης δόσης μπορούν να αυξηθούν.

Από την άλλη, η Εμπορική Τράπεζα, ειδικά για κατόχους στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων με εξασφαλίσεις παρέχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής ως 9 και 5 έτη, αντιστοίχως. Για κατόχους καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφαλίσεις παρέχεται η δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας ως και 3 έτη. Επιπρόσθετα, ειδικά για τους πελάτες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ανεργίας, η Εμπορική ήδη από τον Οκτώβριο του 2009 παρέχει τη δυνατότητα αναστολής της καταβολής δόσεων των δανείων τους ως και για ένα ολόκληρο έτος.

Για πελάτες άλλων τραπεζών η Εμπορική δημιούργησε νέα δανειακά προϊόντα που αφορούν στεγαστικά δάνεια και προγράμματα συγκέντρωσης οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες. Τα νέα προϊόντα προσφέρουν χαμηλό προνομιακό επιτόκιο σε συνδυασμό με την παροχή ολοκληρωμένων πακέτων προστασίας, καθώς και ευελιξία στην αποπληρωμή των δόσεων.