Η EFG Eurobank ανακοίνωσε, σήμερα, Πέμπτη μείωση 24% των καθαρών κερδών α’ τριμήνου σε ετήσια βάση. Τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 61 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας τον μέσο όρο των εκτιμήσεων, εξαιρουμένης της έκτακτης φορολογίας.

Εάν στο καθαρό αποτέλεσμα υπολογιστεί η έκτακτη φορολόγηση, τότε τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώνονται στα 16 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την τράπεζα.

Αναλυτές, που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters, είχαν προβλέψει ότι η Eurobank θα ανακοινώσει καθαρά κέρδη 34,4 εκατ. ευρώ. Το εύρος των εκτιμήσεων διαμορφώθηκε μεταξύ 16 και 54 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα προ προβλέψεων ανήλθαν στα 411 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009.

Η Τράπεζα επέστρεψε στην κερδοφορία για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη έναντι ζημιών πέρυσι.

Επίσης, εμφάνισε αύξηση των προβλέψεων έναντι πιστωτικών κινδύνων και μείωση των υπολοίπων των νέων δανείων σε καθυστέρηση σε ετήσια βάση.

Παράλληλα, διατήρησε ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, με τους δείκτες βασικών κυρίων κεφαλαίων (Core Tier I) και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφώνονται σε 9,5% και 12,2% αντίστοιχα.

Τα καθαρά έσοδα της τράπεζας από τόκους διαμορφώθηκαν το α’ τριμηνο στα 592 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,9% συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2009, ενώ σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο υποχώρησαν κατά 3%, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του κόστους προσέλκυσης καταθέσεων πελατών.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου του Ομίλου (έσοδα τόκων προς μέσο ενεργητικό) διαμορφώθηκε σε 2,78%, από 2,81% στο τέλος του 2009.

Δείτε τα αποτελέσματα α’ τριμήνου της Eurobank

Δηλώσεις Ν. Νανόπουλου

«Στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν το Α΄ τρίμηνο του 2010, ο όμιλος Eurobank EFG παρέμεινε κερδοφόρος – ακόμα και μετά την έκτακτη φορολογία – και κεφαλαιακά ισχυρός, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ρευστότητας. Ενισχύσαμε περαιτέρω τα καθαρά μας έσοδα προ προβλέψεων, βελτιώσαμε την κερδοφορία μας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και συνεχίσαμε την πολιτική των συντηρητικών προβλέψεων, έναντι επισφαλών απαιτήσεων, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό και περιορίζοντας τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής κρίσης» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Νικόλαος Νανόπουλος.

«Παράλληλα, συνεχίσαμε να στεκόμαστε αρωγοί στους πελάτες μας για να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα τις επιπτώσεις της κρίσης. Με την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος ευρύτατης δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχει εκπονήσει η ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η χώρα θα μπορέσει να ανατάξει την οικονομία της, να επανακτήσει την αξιοπιστία της και να εισέλθει σταδιακά σε τροχιά διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυξης» κατέληξε ο κ. Νανόπουλος.