Σε μερική καταγγελία της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας SΑΙC που προμήθευσε το σύστημα ασφαλείας C4Ι προχώρησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Οπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου, παρά το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία 15 ημερών στην εταιρεία να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε «το σύστημα να είναι, όπως προβλεπόταν στη σχετική σύμβαση και τον νόμο, ενιαίο και διαλειτουργικό και “με το κλειδί στο χέρι”, δηλαδή πλήρως λειτουργικό και έτοιμο για επιχειρησιακή χρήση,κάτι τέτοιο δεν έγινε». Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Σπ. Βούγια, «η μερική καταγγελία της σύμβασης απορρέει από την αδυναμία εκπλήρωσης της συμβατικής υποχρέωσης της εταιρείας, όπως προβλεπόταν ρητά στο άρθρο 9.1 της σύμβασης και σύμφωνα με τον όρο 34.1.1. περί αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων». Επίσης στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνει καταγγελία στη σύμβαση στο μέρος που αφορά τις υπηρεσίες του δικτύου ΤΕΤΡΑ (το σύστημα επικοινωνίας με φορητούς ασυρμάτους που χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί στην Αττική), καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των επί μέρους υποσυστημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του προηγούμενου μήνα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε αποφασίσει την παρακράτηση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής, ποσού 3.106.766,29 ευρώ και καλής εκτέλεσης, ποσού 15.770.610 ευρώ που αφορά τον εξοπλισμό του συστήματος, δηλαδή συνολικού ποσού 18.877.376,29 ευρώ, λόγω, όπως αναφερόταν σε ανακοίνωση, «πιθανής αστοχίας του συστήματος C4Ι ολυμπιακής ασφάλειας».