Στην αναχρηματοδότηση, μέσω δημοπρασίας, εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που λήγουν τον Ιούλιο, προσανατολίζεται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Αν και το Ελληνικό Δημόσιο έχει την ρευστότητα για να καλύψει τις εν λόγω εκδόσεις συνολικού ύψους 4,8 δισ. ευρώ, πρόθεση της κυβέρνησης είναι αφενός να βολιδοσκοπήσει τις αγορές, αφετέρου να δείξει πως ακόμη και σήμερα έχει τη δυνατότητα να δανείζεται.

Τον προσεχή Ιούλιο λήγουν έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας (έκδοσης Απριλίου 2010) ύψους 2,4 δισ. ευρώ, έντοκα γραμμάτια εξάμηνης διάρκειας (έκδοσης Ιανουαρίου 2010) το ύψος των οποίων είναι 1,28 δισ. ευρώ και έντοκα γραμμάτια ετήσιας διάρκειας (έκδοσης Ιουλίου 2009) το ύψος των οποίων ανέρχεται σε 1,12 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως στη δημοπρασία των τρίμηνων εντόκων γραμματίων που διενήργησε ο ΟΔΔΗΧ στις 20 Απριλίου το Δημόσιο άντλησε 1,95 δισ. ευρώ, καταβάλλοντας επιτόκιο 3,65%, όταν στην αντίστοιχη δημοπρασία του Ιανουαρίου είχε δανειστεί με 1,67%.

Στις 20 Απριλίου η διαφορά απόδοσης (spread) του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ήταν στις 489 μονάδες βάσης. Σήμερα, Τρίτη, κινείται στις 560 μονάδες βάσης, γεγονός που καταδεικνύει πως υπό τις παρούσες συνθήκες ενδεχόμενος βραχυπρόθεσμος δανεισμός του Δημοσίου από τις αγορές θα γινόταν με υψηλό κόστος.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, ενδεχόμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τον Ιούλιο θα ήταν καλοδεχούμενη. Όπως εξηγούν το Δημόσιο άντλησε περίπου 3,5 δισ. ευρώ τον προηγούμενο Απρίλιο μέσω εντόκων, εν μέσω αβεβαιότητας για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Σήμερα που η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί και η εξόφληση είναι διασφαλισμένη, η έκδοση θα συγκέντρωνε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το υπουργείο Οικονομικών δεν επιβεβαιώνει την έξοδο του Δημοσίου στις αγορές. Στελέχη του υπογραμμίζουν πως τα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, ενώ σημειώνουν πως ο μηχανισμός χρηματοδοτικής στήριξης υπερκαλύπτει όλες τις δανειακές ανάγκες, βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες.