Το ερώτημα συχνά είναι ρητορικό: «Γιατί είναι ακριβή η διασκέδαση στην Ελλάδα;». Λίγοι το απαντούν. Αλλωστε είναι από τη φύση της η νυχτερινή δραστηριότητα τέτοια που μένει μακριά από δείκτες, εκτιμήσεις και στατιστικές. Ο κλάδος έχει απ΄ όλα: ιστορίες επιτυχίας, επιχειρηματικά δράματα, εταιρείες-«βιτρίνες», φιλότιμους και εργατικούς ανθρώπους, αλλά και δομές οργανωμένου εγκλήματος.