«Δώρον άδωρον» φαίνεται να αποτελεί για τις μικρές επιχειρήσεις η δανειοδότησή τους από το ΤΕΜΠΜΕ εξαιτίας των πολύ υψηλών επιτοκίων που διαμορφώνονται περίπου στο 7% μαζί με όλες τις επιβαρύνσεις. Ηδη «τρέχει» πρόγραμμα ύψους 700 εκατ. ευρώ.