Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων τεχνολογικής κατεύθυνσης – Θέματα – Απαντήσεις