Μείωση 41,5% κατέγραψε το δημοσιονομικό έλλειμμα στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2010, κυρίως λόγω της περιστολής των κρατικών δαπανών.

Στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καταδεικνύουν μείωση του ελλείμματος στο τετράμηνο κατά 41,5%, στα 6,31 δισ. ευρώ, έναντι 10,7 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009. Σημειώνεται πως το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) θέτει ετήσιο στόχο μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 35,1%.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών , το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του πρώτου τετραμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα πρόσθετα μέτρα που θέσπισε η κυβέρνηση τον Μάρτιο.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 10%,σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ), για αύξηση κατά 11,7%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και στην είσπραξη εσόδων ύψους 757 εκατ. ευρώ από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων για τη χρήση του 2008 , στις αυξημένες εισπράξεις από ΕΦΚ και αναλογούντα ΦΠΑ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, λόγω της αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολόγησής τους, καθώς και στη μείωση των επιστροφών φόρων κατά 475 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 7,9%, έναντι στόχου ΣΑ για μείωση κατά 4,8%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 8,6%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 4,4%, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν επίσης κατά 4,6% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,1%.

Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για την Ασφάλιση και Περίθαλψη (μείωση των επιχορηγήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 511 εκατ. € σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών, όπως των επιχορηγήσεων και των καταναλωτικών δαπανών κατά 788 εκατ. € και των αποδόσεων εσόδων τρίτων κατά 350 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκαν στο τετράμηνο κατά 39,1% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδά του Προγράμματος υποχώρησαν κατά 39,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.