Ο κ. Δ. Δασκαλόπουλος «έστειλε» τις παρατηρήσεις του στην Επιτροπή