Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 224,76 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 224,76 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 224,76 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 268,51