Την περικοπή κατά 35% της συνολικής μισθοδοσίας του προέδρου, των διευθυνόντων συμβούλων και των αναπληρωτών διευθυνόντων συμβούλων της Τράπεζας Πειραιώς για το 2010 πρότεινε η διοίκησή της στη χθεσινή γενική συνέλευση των μετόχων της. Οπως είπε ο πρόεδρος της τράπεζας κ. Μ. Σάλλας (φωτογραφία), οι συνολικές απολαβές τους πέφτουν στα 1,43 εκατ. ευρώ από 2,4 εκατ. ευρώ πέρυσι, ποσό επίσης μειωμένο κατά 30% σε σχέση με το 2008. Υπενθυμίζεται ότι στην περυσινή τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Πειραιώς ο κ. Σάλλας είχε προτείνει τον καθορισμό της αμοιβής του στο συμβολικό ποσό των 1.000 ευρώ τον μήνα.