Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τιτάνος ο κ. Τ. Αράπογλου.