Επιτέλους, καταγράφηκε μείωση της τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνηςέπειτα από αρκετούς μήνες συνεχούς ανόδου. Με βάση δειγματοληψία με την καταγραφή τιμών σε 2.300 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα την προηγούμενη Παρασκευή η λιανική τιμή διαμορφώθηκε στα 1,524 ευρώ ανά λίτρο, με μείωση 0,26% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης Παρασκευής που ήταν 1,528 ευρώ το λίτρο. Σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει άνοδος 0,055 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή ποσοστό 3,78%.

Η διεθνής τιμή της αμόλυβδης βενζίνης της Μεσογείου (με βάση τη διαμόρφωση από το Ρlatts Μed) την ίδια ημέρα ήταν 0,446 ευρώ ανά λίτρο, λαμβάνοντας υπόψη τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώδολαρίου 1,2492 της ίδιας ημέρας. Σε σχέση με τον μέσο όρο των τεσσάρων τελευταίων εβδομάδων σημειώθηκε μείωση 0,032 ευρώ ανά λίτρο, ποσοστό 6,64%.

Ο μέσος όρος της τιμής διυλιστηρίου την Παρασκευή ήταν 0,465 ευρώ ανά λίτρο, στην οποία θα πρέπει να προστεθούν φόροι και δασμοί 0,922 ευρώ (σχεδόν ένα ευρώ) ανά λίτρο.