Νέο έντυπο Ε9 από μηδενική βάση θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ως τις 15 Ιουνίου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι είτε δεν είχαν υποβάλει τα προηγούμενα χρόνια τα στοιχεία των ακινήτων τους είτε το Ε9 που είχαν συμπληρώσει είχε πολλά λάθη και δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ). Σύμφωνα με τον τελευταίο φορολογικό νόμο, τη δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλουν φυσικά πρόσωπα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ για το 2008. Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ για το 2008 δεν θα υποβάλουν ξανά το έντυπο Ε9.

Οπως ανακοινώθηκε χθες από το υπουργείο Οικονομικών, στις επιχειρήσεις που απέφυγαν να υποβάλουν δηλώσεις ακινήτων για το 2009 θα επιβληθούν πρόστιμα 1.500 ευρώ που θα κληθούν να καταβάλουν μαζί με το ΕΤΑΚ για το προηγούμενο έτος.