Τη θέσπιση κονδυλίου ύψους 6.000 ευρώ ανά πρόσφυγα για τις χώρες που θα δεχθούν τη μόνιμη μετεγκατάσταση προσφύγων στο έδαφός τους εισηγείται το Ευρωκοινοβούλιο. Με τη σχετική οδηγία η Ευρωβουλή επιδιώκει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να δεχθούν πρόσφυγες που έχουν καταφύγει σε τρίτες χώρες χωρίς να έχουν τη δυνατότητα επιστροφής στη γενέτειρά τους.

Σήμερα, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν πολύ μικρά κονδύλια για τη μετεγκατάσταση προσφύγων σε σχέση με άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και ο Καναδάς.

Επιτρέποντας τη μετεγκατάσταση 4.378 ατόμων το 2008, η ΕΕ συνεισέφερε μόνο το 6,7% της μόνιμης υποδοχής προσφύγων παγκοσμίως και μέχρι σήμερα μόνο δέκα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει μόνιμο πρόγραμμα μετεγκατάστασης.

Για να ενθαρρυνθούν και άλλα κράτη-μέλη να δεχθούν τη μόνιμη εγκατάσταση προσφύγων στο έδαφός τους, το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει τη θέσπιση κονδυλίου ύψους 6.000 ευρώ ανά πρόσφυγα που εγκαθίσταται για το πρώτο έτος, 5.000 για το δεύτερο και στη συνέχεια 4.000 ετησίως.

Τα επιπλέον (πέραν των 4.000 ευρώ) κονδύλια των δύο πρώτων ετών θα πρέπει να αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμου προγράμματος μετεγκατάστασης.

Τα χρήματα θα δοθούν στις κυβερνήσεις και όχι στους ίδιους τους πρόσφυγες, όμως το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει κατά τα δύο πρώτα χρόνια οι ευρωπαϊκές βοήθειες να αφιερωθούν σε προγράμματα που στοχεύουν στην βελτίωση των συνθηκών υποδοχής των προσφύγων.

Η σχετική έκθεση του Πορτογάλου ευρωβουλευτή Ρούι Ταβάρες εγκρίθηκε την Τρίτη στο Στρασβούργο με 512 ψήφους έναντι 81 και 7 αποχές. Το πρόγραμμα απομένει να εγκριθεί από τα κράτη μέλη, όμως το Συμβούλιο διαφωνεί με το Ευρωκοινοβούλιο όσον αφορά τα κριτήρια για την επιλογή των προσφύγων που θέλουν να εγκατασταθούν στην Ευρώπη.

Το Ευρωκοινοβούλιο επιθυμεί να δοθεί προτεραιότητα στα παιδιά και τις γυναίκες που έχουν υποστεί βία ή εκμετάλλευση, στους ασυνόδευτους ανηλίκους, σε εκείνους που έχουν ανάγκη σοβαρής ιατρικής περίθαλψης και τα θύματα βίας και βασανιστηρίων. Από την πλευρά του το Συμβούλιο προκρίνει κριτήρια που περισσότερο αφορούν την καταγωγή και εθνικότητα των υποψηφίων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης χωρίς ψηφοφορία τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Γραφείου Ασύλου, με βάση έκθεση της Τζιν Λάμπερτ (Πράσινοι, Βρετανία).

Με έδρα την πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα, η Υπηρεσία θα προσφέρει τεχνογνωσία στα κράτη-μέλη που υποδέχονται μετανάστες που ζητούν άσυλο, θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ κρατών-μελών και θα παρέχει διοικητική υποστήριξη σε κράτη-μέλη που δέχονται μεγάλη και αιφνίδια μεταναστευτική ροή.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο συμφώνησαν να ανατεθεί στην Υπηρεσία και ο συντονισμός της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών-μελών σε ότι αφορά τη μετεγκατάσταση μεταναστών.

Τέλος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες θα τροποποιηθεί ώστε να παρέχει επαρκή χρηματοδότηση. Σχετική έκθεση θα εξετάσει το Ευρωκοινοβούλιο την Τετάρτη.