\334 Από τα ταμεία της DeΡuy Ιnternational, θυγατρικής της αμερικανικής εταιρείας Johnson & Johnson, έχουν εκταμιευθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, κυρίως κατά τη χρονική περίοδο 2002-2005, τα οποία κατευθύνθηκαν σε πρόσωπα στην Ελλάδα.

\334 Στην Ελλάδα λειτουργούσε δίκτυο το οποίο αντί ποσοστού που κυμαινόταν από 23% ως 30% επί της τιμής του κάθε προϊόντος προωθούσε στα νοσοκομεία της χώρας ορθοπαιδικά είδη της DeΡuy.

\334 Μέλη του δικτύου ήταν έλληνες γιατροί δημόσιων νοσοκομείων και μέλη διοικήσεών τους, που μοιράζονταν τις μίζες, χωρίς να αποκλείεται η συμμετοχή και άλλων, εκτός ιατρικού κλάδου, προσώπων.

\334 Τα ορθοπαιδικά είδη της DeΡuy που έφθαναν στην Ελλάδα πωλούνταν υπερκοστολογημένα ως και 30%.