Μία στις τρεις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν ζημιογόνος το 2009 σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ενώ επιδεινούμενα ήταν και τα στοιχεία στους δείκτες ρευστότητας.

Σε έρευνα της ΙCΑΡ Group που ανέλυσε 4.100 ισολογισμούς του 2009 οι οποίοι αποτελούν περίπου το 10% του συνόλου των εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ που υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς προέκυψε ότι η μείωση των πωλήσεων του δείγματος διαμορφώθηκε στο-10,3%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 62,4 δισ. ευρώ από 69,6 δισ. ευρώ το 2008. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 24,07% και κατήλθαν στα 3,43 δισ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, φαίνεται ότι ο στόχος πολλών εταιρειών να συγκρατηθούν τα κόστη απέδωσε, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ) να εμφανίζουν μικρότερη μείωση κατά 7%.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 26%των 4.100 επιχειρήσεων είναι ζημιογόνο σε επίπεδο κερδών ΕΒΙΤDΑ και το 36% αυτών είναι ζημιογόνο σε επίπεδο προ φόρων κερδών. Ενδεικτικό ακόμη είναι το ότι το 54% των 4.100 εταιρειών είχε το 2009 αρνητική μεταβολή, δηλαδή παρουσίασε επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους σε σχέση με το 2008. Τα δε παραπάνω ποσοστά- όπως αναφέρει η ΙCΑΡαναμένεται να επιδεινωθούν, μια και έχει παρατηρηθεί ότι οι εταιρείες με αρνητικότερα οικονομικά αποτελέσματα δημοσιεύουν τους ισολογισμούς τους προς το τέλος της προθεσμίας (15.6.2010).

Η ΙCΑΡ εξαίρεσε από το δείγμα τη ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια εξαιτίας των ακραίων τιμών που χαρακτηρίζουν τα αποτελέσματά τους, με συνέπεια να επηρεάζουν πολύ έντονα τα μεγέθη του συνολικού δείγματος και να αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα που προκύπτει από το σύνολο των λοιπών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές της ΙCΑΡ, η εναλλακτική του μακροπρόθεσμου δανεισμού φαίνεται να μην είναι εύκολη για τις εταιρείες, κυρίως λόγω της επιφυλακτικότητας των τραπεζών και της αυστηρής πιστωτικής πολιτικής τους, πρακτική που ερμηνεύεται ως απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και επιτείνεται από την αρνητική συγκυρία ειδικά για τη χώρα μας.

Οσον αφορά τους επιχειρηματικούς κλάδους, η Βιομηχανία είχε και το 2009 (όπως και το 2008) την εντονότερη μείωση κερδών. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται συνολική μείωση του τζίρου κατά 18,7% αλλά και μεγαλύτερη αύξηση δαπανών, με αποτέλεσμα τα καθαρά προ φόρων κέρδη να παρουσιάζουν μείωση κατά 40% και τα ΕΒΙΤDΑ κατά 11,5%. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανάλυση αυτή σκοπίμως έχει εξαιρεθεί η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια η οποία πέτυχε καθαρά κέρδη 219 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 142 εκατ. ευρώ το 2008), με αποτέλεσμα να παρουσίαζε, λόγω μεγέθους, μια παραποιημένη θετική εικόνα του κλάδου αν υπολογιζόταν στην αξιολόγηση των συνολικών μεγεθών.

Την καλύτερη εικόνα εμφανίζει ο κλάδος των Υπηρεσιών, ο οποίος σημείωσε σχετικά μικρή μείωση του τζίρου κατά 2,5%. Το γεγονός αυτό, συνδυαζόμενο με τη μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, οδηγεί σε σχετικά ελαφρύ περιορισμό των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά 1,5%. Στον κλάδο των υπηρεσιών έχουν εξαιρεθεί τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, αφού έχοντας πετύχει εντυπωσιακά κέρδη 989 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 327 εκατ. ευρώ το 2008 θα αντέστρεφε θεαματικά την εικόνα του κλάδου δίνοντας εσφαλμένη θετική εικόνα γι΄ αυτόν.

Χαρακτηριστικό της συγκυρίας αποτελεί και η αύξηση του μέσου όρου προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων σε 107 ημέρες (από 94 ημέρες το 2008). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον μέσον όρο εξόφλησης προμηθευτών (80 ημέρες) επιβαρύνει εξαιρετικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΙCΑΡ Group κ. Ν. Κωνσταντέλλος δήλωσε σχετικά: «Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ότι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε αρνητικά τα επιχειρηματικά οικονομικά αποτελέσματα. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων δίνουν σαφώς προτεραιότητα στη συγκράτηση των δαπανών αλλά και στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνουν. Προβλέπουμε ότι το 2010 τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα από αυτά του 2009. Ταυτόχρονα όμως πιστεύουμε ότι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντοςθα αρχίσει να αντανακλάται θετικά στα οικονομικά αποτελέσματα του 2011».