Από το
2010
1. Θα κόβεται μέρος της σύνταξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για όσους εργάζονται. Για όσους συνταξιούχους εργάζονται και είναι κάτω από 55 ετών αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Σε όσους είναι πάνω από 55 ετών το ποσό της κύριας σύνταξης που ξεπερνά τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη (33 ευρώ την ημέρα ή 990 ευρώ τον μήνα) καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

2. Καθιερώνεται το «εργόσημο» για απασχόληση οικιακών βοηθών, εργατών γης κτλ.

Από 1ης Αυγούστου 2010
3. Νέος ΛΑΦΚΑ για συντάξεις άνω των 1.400 ευρώ με συντελεστές 3%, 5%, 7%, 9%.

Από το
2011
4. Αυστηρές ποινές για πρόωρη συνταξιοδότηση. Προβλέπεται 6% μείωση της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται του ορίου για τη συνταξιοδότηση για κύρια σύνταξη (από 4,5% σήμερα). Οποιος συνταξιοδοτείται 5 χρόνια νωρίτερα θα λαμβάνει 30% λιγότερη σύνταξη.

5. Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας μητέρων ανηλίκων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.

6. Καταργούνται οι συντάξεις άγαμων και διαζευγμένων θυγατέρων. Συντάξεις που ήδη καταβάλλονται δεν πρόκειται να επηρεαστούν. Οπου προβλέπεται επανακρίνονται και όπου προβλέπεται διακόπτονται ως τα 65 έτη.

7. Καταργούνται τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου.

8. Ξεκινά ο επανέλεγχος των αναπηρικών συντάξεων.

9. Από τον Ιούλιο αναμορφώνεται η λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

10.Το ύψος των επικουρικών συντάξεων θα εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση των ταμείων. Ως τον 12ο μήνα του 2011 υποχρεούνται να εκπονήσουν αναλογιστικές μελέτες.

11.Σταδιακή αύξηση στο 60ό έτος ηλικίας από 58ο για τους δημοσίους υπαλλήλους με 35 έτη ασφάλισης.

12.Δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, μηχανικοί και δικηγόροι) εφόσον έχουν και άλλη δουλειά θα πληρώνουν εισφορές σε δύο Ταμεία.

Από το
2013
13.Οι νεοεισερχόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι εντάσσονται στο ΙΚΑ.

14.Από 1.1.2013 μειώνεται στο 2% για κάθε έτος ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης για όλους τους ασφαλισμένους (σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις όπως ΟΑΕΕ- ΤΕΒΕ φτάνει ως και το 3,5%).

15.Σταδιακή αύξηση στο 60ό έτος από το 58ο σήμερα για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους με 35 έτη ασφάλισης.

Από το
2018
16.Θα ισχύσει ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους.Τα έτη από το 2013 και εντεύθεν υπολογίζονται με τον νέο τρόπο.

17.Καθίστανται ως βάση υπολογισμού τα 10 έτη και σταδιακά θα φθάσουν στο σύνολο του εργασιακού βίου με έτος-βάση το 2013.

18.Καθιερώνεται βασική σύνταξη 360 ευρώ μηνιαίως με εισοδηματικά κριτήρια (5.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για άγαμο, 10.000 ευρώ ανά οικογένεια). Παράλληλα χορηγείται αναλογική σύνταξη που προκύπτει από τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο του ασφαλιστικού βίου. Οι αλλοδαποί και οι ημεδαποί για να πάρουν τη βασική σύνταξη θα πρέπει να παραμείνουν στη χώρα για 35 έτη.

19.Το υφιστάμενο σύστημα ισχύει ως το 2013 και οι νέοι συντελεστές αναπλήρωσης θα ισχύσουν μετά. Οι συντελεστές αναπλήρωσης είναι οι ισχύοντες για διάστημα εργασιακού βίου ως το 2013 και κλιμακωτοί (νέοι) μετά το 2013.

20.Το γενικό όριο συνταξιοδότησης παραμένει αμετάβλητο στα 65 έτη.

21.Η ανώτατη κύρια σύνταξη δεν θα ξεπερνάει τα 2.773 ευρώ/μήνα.

22.Από το 2020 το γενικό όριο ηλικίας θα αναπροσαρμόζεται με βάση το προσδόκιμο ζωής.

23.Από το 2018 τα ταμεία κύρια ασφάλισης ενοποιούνται σε 3 (Μισθωτών, Αγροτών, Αυτοαπασχολουμένων). Εξαιρούνται το ταμείο των επιστημόνων και των εργαζομένων στον Τύπο.