Στο βαθύ πηγάδι της ύφεσης βρέθηκαν το 2009 οι ελληνικές επιχειρήσεις, σαφώς επηρεασμένες τόσο από τη διεθνή κρίση που πλήττει την παγκόσμια οικονομία όσο και (κυρίως) από τις επιπτώσεις της γενικότερης δυσπραγίας στο εσωτερικό της χώρας.

Παρ΄ όλο που η έκταση του προβλήματος στην Ελλάδα αποκαλύφθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2009, οι επιχειρήσεις είχαν ήδη αρχίσει να βλέπουν κάμψη σε ζήτηση, τζίρο και κέρδη, από τα μέσα του 2008, ενάμιση χρόνο πριν.

Μέσα στο δύσκολο αυτό οικονομικό κλίμα, η ΙCΑΡ, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ΙCΑΡ Databank, αποτύπωσε για μία ακόμη χρονιά τις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και αυτές που διακρίθηκαν από άποψη κύκλου εργασιών.

Οικονομικό περιβάλλον
Είναι φανερό ότι το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον επηρέασε αρνητικά τα επιχειρηματικά οικονομικά αποτελέσματα το 2010, τα οποία θα είναι χειρότερα από αυτά του 2009. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τις δέκα πρώτες σε κύκλο εργασιών επιχειρήσεις το 2009 οι επτά είχαν πτώση σε σχέση με το 2008. Επίσης, από τις δέκα πλέον κερδοφόρες της χώρας μόνον οι έξι είχαν αύξηση κερδών και οι υπόλοιπες βρέθηκαν στη δεκάδα με μειωμένα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2008.

Αρχίζει να χάνεται και η εναλλακτική λύση του μακροπρόθεσμου δανεισμού, λόγω της επιφυλακτικότητας των τραπεζών και της αυστηρής πιστωτικής πολιτικής τους, πρακτική που ερμηνεύεται ως απόρροια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και επιτείνεται από την αρνητική συγκυρία, ειδικά για τη χώρα μας.

Οπως είπε μιλώντας στο «Βήμα» ο κ. Ν. Κωνσταντέλλος, διευθύνων σύμβούλος του Ομίλου ΙCΑΡ Group, «πάνω από τις μισές ελληνικές εταιρείες αναμένονται με χειρότερα οικονομικά αποτελέσματα το 2009.

Σημαντική, σε σύγκριση με την περυσινή εικόνα, είναι η μείωση των εσόδων των επιχειρήσεων, η οποία κατέγραψε απώλειες μεγαλύτερες των 7 δισ. ευρώ ή 10,3%. Ταυτόχρονα φαίνεται ότι ο στόχος πολλών εταιρειών να συγκρατηθούν τα κόστη απέδωσε, με αποτέλεσμα τα κέρδη ΕΒΙΤDΑ να εμφανίζουν μικρότερη μείωση κατά 7%.

Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, μάχονται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία και, καθώς έχουν δυσκολίες στο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, φαίνεται να επιτυγχάνουν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους». Χαρακτηριστικό της συγκυρίας αποτελεί και η αύξηση του μέσου όρου προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων σε 107 ημέρες (από 94 ημέρες το 2008). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον μέσον όρο εξόφλησης προμηθευτών (80 ημέρες), επιβαρύνει εξαιρετικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Ολόκληρη η έρευνα της ΙCΑΡ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tovima.gr