Στα 194,5 εκατ. ευρώ ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου 2009 οι συνολικές υποχρεώσεις της Commercial Value προς τους ασφαλισμένους της οι οποίοι διεκδικούν αποζημιώσεις από τον εκκαθαριστή.

Στη δεύτερη εταιρεία συμφερόντων Π. Ψωμιάδη που έκλεισε (η πρώτη ήταν η Ασπίς Πρόνοια)

48.317 άτομα είχαν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Το 45% από αυτά αφορά προϊόντα unit linked.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην παρουσίαση του χαρτοφυλακίου της Commercial, που πραγματοποίησε σε εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών ο επόπτης Χαρτοφυλακίου Ζωής κ. Ι. Παντελίδης . Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται εκκρεμείς εξαγορές μεριδίων ύψους 28,5 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Παντελίδης ανέφερε ακόμη ότι ένα σημαντικό μέρος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μπορεί να επαναλειτουργήσει αν οι οι κάτοχοί τους πειστούν και ξαναρχίσουν να πληρώνουν, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο του κλάδου ζωής έχει ασφάλιστρα 32,4 εκατ. ευρώ.