Υπό τη δαμόκλειο σπάθη ενός προστίμου μεγαλύτερου των 18 εκατ. ευρώ βρίσκεται η Ελλάδα για τη διατήρηση των χωματερών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να ζητήσει από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) την επιβολή προστίμου αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2009 για όσες λειτουργούν ακόμη (316) και για όσες δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί (429). Πηγές από τις Βρυξέλλες αναφέρουν ότι η Ελλάδα κινδυνεύει, όταν εκδοθεί η απόφαση του Δικαστηρίου, να πληρώνει 34.000 ευρώ την ημέρα (αναδρομικά από 31.12.2008) για τις χωματερές, ενώ θα πρέπει να καταβάλει και εφάπαξ πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό διότι το 2005, οπότε εκδόθηκε η πρώτη καταδικαστική απόφαση, η χώρα μας πήρε προθεσμία ως το τέλος του 2008 να τις κλείσει και δεν το έπραξε. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος κ. Janez Ρotocnik εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας μας σκοπεύει να καθυστερήσει τη διαδικασία ως τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, οι υπηρεσίες εργάζονται «πυρετωδώς στην κατεύθυνση της άμεσης αποκατάστασης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) για να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός με νέα ασήκωτα βάρη». «Σήμερα περίπου το 80% των αστικών στερεών απορριμμάτων θάβεται σε ΧΥΤΑ. Αυτό είναι λάθος» λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής κ. Κ. Καρτάλης . Και συνεχίζει: «Στους ΧΥΤΑ πρέπει να θάβονται μόνο μη αξιοποιήσιμα υπολείμματα.Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ανακύκλωση ώστε το 2020 να φθάνει στο 50%, όταν σήμερα είναι στο 15%». Την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και το κλείσιμο και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, όπως υποστηρίζει το υπουργείο, «μπλοκάρουν η αντίδραση κατοίκων των περιοχών όπου έχουν χωροθετηθεί, η έλλειψη χρηματοδότησης και η απροθυμία τοπικών παραγόντων να δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους τους». Στόχοι του υφυπουργού κ. Γ. Ντόλιου είναι να βρεθούν αποδεκτές προσωρινές λύσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν εντός δύο μηνών στο κλείσιμο σημαντικού αριθμού χωματερών, και να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο ετών οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει δαπανηθεί από το 2000 ως σήμερα για την υλοποίηση των σχεδιασμών ανέρχεται σε 762.500.000 ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον περίπου 2.150.000.000 ευρώ.