Αποσύρθηκε χθες η επίμαχη μεταβατική διάταξη του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, με την οποία επιδοτούνταν υπέρογκα αιχμιακή μονάδα ηλεκτροπαραγωγής που θα κατασκευαζόταν σε χρόνο ρεκόρ, ως το καλοκαίρι του 2011. Το νομοσχέδιο κατετέθη χθες στη Βουλή.

Η διάταξη αυτή είχε χαρακτηριστεί από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) «φωτογραφική» και προκάλεσε την αντίδρασή του. Ο Σύνδεσμος, με επιστολή που απηύθυνε στην υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυρία Τίνα Μπιρμπίλη, τη ΡΑΕ και τον ΔΕΣΜΗΕ εξέφραζε «την αντίθεσή του σε συγκεκριμένη διάταξη που φέρεται να έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ» και δήλωνε ότι «αν ψηφιστεί, θα αντιταχθεί στην εφαρμογή της με κάθε νόμιμο μέσο».

Ανάλογη επιστολή είχε αποστείλει προς το υπουργείο και ο ΔΕΣΜΗΕ με την οποία υπενθύμιζε αφενός ότι μια τέτοια αιχμιακή μονάδα δεν είναι πλέον απαραίτητη αλλά και ότι για την κατασκευή της προαπαιτείται η προκήρυξη διαγωνισμού.

Το σχέδιο νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ήρθε χθες στη Βουλή με προσκόμματα στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, αλλά και με ευκολίες για φωτοβολταϊκά από τους αγρότες. Επίσης απλοποιείται σημαντικά η διαδικασία για την άδεια παραγωγής που αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόμενο στάδιο.

Στα θαλάσσια αιολικά πάρκα προβλέπονται ο σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων από το Δημόσιο και η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή και την εκμετάλλευσή τους. Αν ψηφιστεί ως έχει το εν λόγω νομοσχέδιο ακυρώνονται οι μακροχρόνιες προσπάθειες που έχουν καταβάλει αρκετές εταιρείες με άδεια από τη ΡΑΕ.

Προβλέπεται εξάλλου εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε αγροτικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας υπό αυστηρούς περιορισμούς για τη μέγιστη κάλυψη (μικρότερο του 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό) ώστε να διατηρείται ο αγροτικός χαρακτήρας των εκτάσεων. Επίσης συγχωνεύονται, σε ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ). Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, ο φάκελος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Οι γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε γνωμοδοτoύντος φορέα. Μάλιστα, αν καθυστερήσουν πέραν των προβλεπομένων προθεσμιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προχωρεί μόνη της στην έκδοση της ΕΠΟ.

Σημαντική αλλαγή, τέλος, είναι η ίδρυση στο ΥΠΕΚΑ, της αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής και Εργων ΑΠΕ (ΑΥΠΕ-ΑΠΕ) που θα είναι ένα one-stop shop, θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό ΠΕΚΑ και θα έχει σκοπό την πλήρη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.