Αισθητή υποχώρηση κατέγραψε το Φεβρουάριο η οικοδομική δραστηριότητα, ενώ απούλητα παραμένουν περίπου 270.000 ακίνητα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανήλθε το Φεβρουάριο σε 3.465 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 627,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.341,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε ετήσια βάση σημειώθηκε μείωση 23,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 41% στην επιφάνεια και κατά 45% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Επιπλέον, το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της xώρας, ανήλθε σε 3.439 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 617,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.300,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 22,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 38,8% στην επιφάνεια και κατά 42,8% στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009.

Το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Φεβρουάριο 2010, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 26 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 9,8 χιλιάδες m2 επιφανείας και 40,7 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Φεβρουάριο 2010, είναι 1,7%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2010, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), στο σύνολο της Χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 7.794 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 1.830,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 6.611,8 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση κατά 6,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,9% στην επιφάνεια και κατά 12,5% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Κατά τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2010, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,4% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 2,0% στην επιφάνεια και κατά 10,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2009. Κατά την ανωτέρω περίοδο, το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα, δηλαδή 1,7%.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα σπίτια (νέα ή μεταχειρισμένα) που παραμένουν απούλητα την περίοδο αυτή κυμαίνονται μεταξύ 200.000 και 270.000. Ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και δύσκολα μπορεί να απορροφηθεί τα επόμενα χρόνια, έστω και αν η μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας δεν προσθέτει νέες οικοδομές στο υπάρχον απόθεμα. Βάσει της υπάρχουσας ζήτησης στο τέλος του 2010 το απόθεμα θα περιοριστεί στις 40.000 – 50.000.