Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηρίξουν την Τρίτη την πρόταση για έλεγχο των εθνικών προϋπολογισμών από την ΕΕ, προτού αυτοί κατατεθούν προς έγκριση στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό αναφέρεταιστο προσχέδιο συμπερασμάτων που συνέταξαν, μετά από συνάντησή τους και το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Κομισιόν πρότεινε να ελέγχονται τα προσχέδια των εθνικών προϋπολογισμών από την ίδια και τους υπουργούς Οικονομικών προκειμένου να βεβαιωθούν ότι συμβαδίζουν με τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ.

«Δεδομένης της συνεισφοράς τους στην αποτελεσματική εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το Συμβούλιο ζητά την τακτική αξιολόγηση και έλεγχο των δημοσιονομικών πλαισίων των χωρών-μελών», αναφέρεται στα συμπεράσματα του προσχεδίου που συνέταξαν οι υπουργοί Οικονομικών και περιήλθε στην κατοχή του Reuters.

Αν εγκριθεί η πρόταση, ο έλεγχος των εθνικών προϋπολογισμών προτού κατατεθούν για ψήφιση στα εθνικά κοινοβούλια θα δώσει την ευκαιρία στους υπουργούς Οικονομικών να συζητήσουν τα μέτρα που πιθανώς να αντιτίθενται στους συμφωνηθέντες δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, όπως περιγράφονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.