Εντολή στη διοίκηση της τράπεζας να προχωρήσει τις διαδικασίες για την εισαγωγή της στο ΧΑ έδωσε η γενική συνέλευση των μετόχων της Ρrobank. Οταν ληφθεί η σχετική απόφαση, η τράπεζα θα είναι έτοιμη να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 11,88 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,14 ευρώ ανά μετοχή.