ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, Tην ενίσχυση τόσο του προληπτικού όσο και του αποτρεπτικού- ως προς τα χρέη και τα ελλείμματα- σκέλους του Συμφώνου Σταθερότητας που διέπει τις χώρες του ευρώ εισηγήθηκε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων πρότεινε τα σχέδια των κρατικών προϋπολογισμών των χωρών-μελών, προτού έλθουν για συζήτηση στα εθνικά κοινοβούλια, να εγκρίνονται από τις Βρυξέλλες. Πρότεινε επίσης και την περικοπή των κοινοτικών ενισχύσεων για τις χώρες που επί μακρόν εμφανίζουν δημοσιονομικές ανισορροπίες χωρίς να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα.

«Οπως φάνηκε με την περίπτωση της Ελλάδας, μια μικρή χώρα είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα ικανά να αποσταθεροποιήσουν όχι μόνο την ευρωπαϊκήαλλά και την παγκόσμια οικονομία» ανέφερε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο , υπογραμμίζοντας με τα λόγια αυτά την ανάγκη «ενός καλύτερου συντονισμού των οικονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ».

Ε ιδικότερα τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής όσο και ο αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις επίτροπος κ. Ολι Ρεν ανέφεραν ότι κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους όλες οι χώρες-μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να ενημερώνουν τις Βρυξέλλες για τις βασικές κατευθύνσεις των προϋπολογισμών του επόμενου έτους και εφόσον αυτές εγκρίνονται θα μπορούν, κατά το δεύτερο εξάμηνο, να θέτουν τα σχέδια των προϋπολογισμών υπό την κρίση των κοινοβουλίων. Γνωρίζοντας ότι με την πρόταση αυτή θα διαφωνήσουν ουκ ολίγες από τις χώρες-μέλη της ΕΕ, ο κ. Μπαρόζο θεώρησε σκόπιμο να τονίσει ότι η πρότασή του κινείται προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που ασκούν τα ευρωπαϊκά κράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι χωρίς την οικονομική ένωση της Ευρώπης η νομισματική της ένωση δεν είναι βιώσιμη. Στόχος της Επιτροπής είναι με το μέτρο αυτό να έχουν τη δυνατότητα οι Βρυξέλλες να απευθύνουν έγκαιρες συστάσεις τόσο για την αποφυγή των δημοσιονομικών εκτροχιασμών όσο και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών.

Π αράλληλα στόχος της Επιτροπής είναι να αποκτήσει τη δυνατότητα να επιβάλει στις χώρες-μέλη την προώθηση διαρθρωτικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης όταν η οικονομική συγκυρία είναι ευνοϊκή, ούτως ώστε αυτά να αποφεύγονται όταν η συγκυρία είναι αρνητική.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνέστησε εξάλλου και την ενίσχυση των ποινών που υφίστανται για τις απείθαρχες δημοσιονομικώς χώρες, προτείνοντας συγκεκριμένα την περικοπή των κοινοτικών ενισχύσεων για τις χώρες αυτές, αρχής γενομένης από τις ενισχύσεις που δίδει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τέλος, πρότεινε και τη δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού Ταμείου για τη διαχείριση των οικονομικών κρίσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι οι μηχανισμοί οι οποίοι στήθηκαν τις τελευταίες ημέρες τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις άλλες χώρες είναι τριετούς διάρκειας.