Την κατάργηση του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Ραγκούσης, καταγγέλλοντας υπέρογκα και προκλητικά έξοδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για τα έτη 2008 και 2009 το Ινστιτούτο επιχορηγήθηκε με 1,6 εκ. και 2,435 εκ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι καταθέσεις του φορέα σε τραπεζικούς λογαριασμούς το 2007 ανερχόταν στο ποσό των 5,677 εκ. ευρώ.

«Η εξαιρετικά γενναιόδωρη αυτή προικοδότηση του ΙΜΕΠΟ αποδείχθηκε παραδόξως ανεπαρκής για την κάλυψη των δαπανών του καθώς τα δύο αυτά τελευταία έτη τα έξοδά του ανήλθαν σε 3,574 και 2,958 εκ ευρώ αντίστοιχα καθιστώντας τους ισολογισμούς αυτούς σοβαρά ελλειμματικούς», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Τα έξοδα για τους μισθούς των 17 υπαλλήλων που απασχολούνται στο ΙΜΕΠΟ, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών,ανέρχονται σε 600.000 ευρώ ετησίως. Το κτίριο στεγάζεται σε ακίνητο στον πεζόδρομο της οδού Χάρητος στο Κολωνάκι και για τις μετακινήσεις του προέδρου και των μελών του ΔΣ έχουν… επιστρατευτεί δύο πολυτελή οχήματα 2.000 κυβικών.

Το υπουργείο κάνει λόγο για υπέρογκες δαπάνες και εισηγήθηκε στην αρμόδια κυβερνητική επιτροπή την κατάργηση του Ινστιτούτου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του υπό σύνταξη σχεδίου νόμου για την κατάργηση φορέων του δημοσίου.

Οι αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής μεταβιβάζονται στις υφιστάμενες υπηρεσίες του υπουργείου.

Το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής συστάθηκε το 2002 και είχε ως αποστολή τη διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση μελετών που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής της χώρας.