Τις ηλεκτρονικές πύλες της άνοιξε χθες η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) οικονομικού έτους 2010. Η ηλεκτρονική υπηρεσία απευθύνεται σε όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση ακινήτων που έγιναν εντός του έτους 2009, καθώς και όσα φυσικά πρόσωπα έχουν μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση και υποχρεούνται στην υποβολή Ε9 εξ αυτού του λόγου. Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από τον δικτυακό τόπο www.gsis.gr με την επιλογή «Ε9». Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων είναι η 30ή Ιουνίου 2010.

Σημειώνεται ότι συνολικά 1.000.000 φορολογούμενοι (πολίτες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες) επέλεξαν πέρυσι το Ιnternet για να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση (έντυπο Ε1). Εφέτος βρίσκεται σε εξέλιξη η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος (Ε1) και τώρα αρχίζουν και οι δηλώσεις των ακινήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία πρέπει να συμπληρώσουν προηγουμένως τη δήλωσή τους είτε με τη χρήση του σχετικού προγράμματος της ΓΓΠΣ (το οποίο μπορούν να βρουν στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα της ΓΓΠΣ για τους χρήστες» της πρώτης σελίδας του δικτυακού τόπου www. gsis.gr) είτε με χρήση δικού τους προγράμματος (που πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές στην ίδια ενότητα). Είσοδος στο σύστημα
Για τη χρήση της υπηρεσίας υποβολής είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα ΤΑΧΙSnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς). Στο σύστημα ΤΑΧΙSnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr- «Εγγραφή νέου χρήστη».

Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν κωδικούς ή τους έχουν χάσει πρέπει να έχουν υπόψη ότι απαιτείται χρονικό διάστημα τριών-πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή της φόρμας εγγραφής ή την αίτηση επαναχορήγησης έως την παραλαβή των κωδικών τους.

Σημειώνεται ότι η υποβολή της δήλωσης Ε9 είναι ανεξάρτητη από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Κατά συνέπεια, η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 δεν απαιτεί ούτε προϋποθέτει την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Επίσης, οι δηλώσεις Ε9 μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σε αυτά σε χειρόγραφη, έντυπη ή μαγνητική μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση ΔΙΑΔΠ/Ε/1000/2005 (ΦΕΚ 692/Β/2005). Στην περίπτωση της χειρόγραφης- έντυπης μορφής, ειδικά στα ΚΕΠ τοπικής αρμοδιότητας Υπερνομαρχίας ΑθηνώνΠειραιώς και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, η διαδικασία θα πραγματοποιείται για έως και πέντε εγγραφές ακινήτων στη δήλωση Ε9.

Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση taxisnet@taxisnet. gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 8.00 έως 18.00.