Στη διάθεση ενός νέου δανείου που χρηματοδοτεί την εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο προχωρεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, απευθυνόμενο στα φυσικά πρόσωπα που θέλουν να εκμεταλλευτούν τις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου που ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα προσφέρεται ειδικό προσωπικό δάνειο για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς τις ΔΟΥ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον σχετικό νόμο (Ν. 3842/2010, άρθρο 66). Οι οφειλέτες που θα αξιοποιήσουν (με τα σημερινά δεδομένα ως 31.5.2010) τη δυνατότητα που τους παρέχει ο νόμος, θα απαλλαγούν των προσαυξήσεων σε ποσοστό 80%, καθώς και των εφεξής επιβαρύνσεων από προσαυξήσεις που ανέρχονται σε 1,00% μηνιαίως.

Τα δάνεια χορηγούνται με βάση τα εφαρμοζόμενα κριτήρια αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Χωρίς εξασφαλίσεις το ποσό του δανείου κυμαίνεται από 3.000 έως 40.000 ευρώ, η διάρκεια φθάνει έως και τα 12 έτη και το επιτόκιο ξεκινά από 8,45%. Για δάνεια με εξασφαλίσεις το ύψος της χορήγησης ξεκινά από τα 10.000 ευρώ και φθάνει έως και το 70% του ποσοστού χρηματοδότησης, το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο 5,75% και η διάρκεια κυμαίνεται από 3 έως 20 έτη.