Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 210,38 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 210,38 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 210,38 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 252,37