Αίτηση για την απαγόρευση των ραδιοφωνικών διαφημίσεων παράνομων διαδικτυακών καζίνων στην Ελλάδα κατέθεσαν προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) πέντε επιχειρήσεις καζίνων που δραστηριοποιούνται νομίμως στη χώρα. Η αίτηση κατατέθηκε από τους εκπροσώπους των εταιρειών Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας ΑΕ, Regency Εntertainment Ψυχαγωγική και Τουριστική ΑΕ, Club Ηotel Casino Loutraki, Τheros Ιnternational Gaming Ιnc. και Vivere Εntertainment Εμπορική και Συμμετοχών ΑΕ, με αφορμή εκπομπή διαφήμισης διαδικτυακού καζίνου από ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Οι προαναφερθείσες πέντε επιχειρήσεις ζητούν την παρέμβαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου φορέα, του ΕΣΡ, καθώς υποστηρίζουν ότι «οι συγκεκριμένες διαφημίσεις παραβιάζουν την ελληνική νομοθεσία, αποτελούν πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, ενώ εγκυμονούν κινδύνους για το κοινωνικό σύνολο και ειδικότερα για τους ανηλίκους και τη νεολαίαεξαιτίας της ανεξέλεγκτης πρόσβασης». Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται η διεξαγωγή συγκεκριμένων τυχερών παιχνιδιών μόνο από τις επιχειρήσεις καζίνων που έχουν αδειοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις του Ν. 2206/1994. Ειδικότερα, η διεξαγωγή διαδικτυακών παιχνιδιών έχει απαγορευθεί ρητά με βάση τον Ν. 3229/2004, με τον οποίο επιπλέον ανατίθεται ο σχετικός έλεγχος στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών. «Εφόσον επομένωςο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, τόσο η δραστηριότητά του προς τους κατοίκους της χώρας όσο και η διαφήμιση των υπηρεσιών τουαποτελούνπαράνομες πράξεις», αναφέρεται στην αίτηση των πέντε εταιρειών.