Νέα σύμβαση έργων φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1.500.000 ευρώ, υπέγραψε η ΚLΤ Εnergy ΑΕ με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ΑΕ, έπειτα από σχετικό διαγωνισμό εργολαβίας. Το έργο αφορά την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στους Δήμους Θεσσαλονίκης, Τριανδρίας και Αγίου Παύλου, και προβλέπει την κατασκευή δικτύου 2,5 χιλιομέτρων, 650 παροχετευτικών αγωγών (service lines) και 2.600 σημείων αεριοδότησης (gas points). Οι εργασίες κατασκευής του έργου, θα αρχίσουν το αμέσως επόμενο διάστημα και θα ολοκληρωθούν εντός του 2011.

Με το έργο αυτό, η ΚLΤ Εnergy ΑΕ συνεχίζει τη δυναμική της πορεία και στον κατασκευαστικό τομέα, στον χώρο του Φυσικού Αερίου, στον οποίο εισήλθε με αξιώσεις από το 2006. Σημειώνεται ότι στη γενική ανοδική πορεία της ΚLΤ Εnergy ΑΕ, στον χώρο της ενέργειας ο τομέας του Φυσικού Αερίου κατέχει σημαντική θέση, καθώς η εταιρεία μετράει ήδη έργα συνολικού μήκους 21 χιλιομέτρων, 5.400 παροχετευτικών αγωγών, 19.700 σημείων αεριοδότησης και προϋπολογισμού περίπου 12,5 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ανέλαβε και διεκπεραίωσε έπειτα από διαγωνισμούς της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, και περίπου 15 χιλιομέτρων, 1.400 παροχετευτικών αγωγών και 1.900 σημείων αεριοδότησης, συνολικού τζίρου 2 εκατ. ευρώ στη Λάρισα, τα οποία ανέλαβε και διεκπεραίωσε κατόπιν διαγωνισμού της ΕΠΑ Θεσσαλίας.

Οπως είναι γνωστό, η ΚLΤ Εnergy ΑΕ, στα 22 χρόνια της ζωής της, βρίσκεται μεταξύ των επικεφαλής του κλάδου εμπορίας εξοπλισμών παραγωγής θερμικής ενέργειας (θέρμανση- ψύξη- φυσικό αέριο- γεωθερμία) και, εκτός από τον τομέα του Φυσικού Αερίου, δυναμική θέση κατέχει, τα τελευταία χρόνια, και στη μεγάλη αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.