Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 208,15 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 208,15 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 208,15 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 248,59