Η προσφυγή της χώρας στον μηχανισμό στήριξης ΕΕΔΝΤ- ΕΚΤ προκαλεί θύελλα στα κόμματα και τεκτονικές δονήσεις στο πολιτικό σύστημα.