Αυξημένα θα είναι το επόμενο δίμηνο τα τιμολόγια της ΔΕΗ καθώς επιβλήθηκε ειδικός φόρος κατανάλωσης και ενισχύθηκε η ρήτρα καυσίμου. Στο πακέτο των φορολογικών μέτρων που πρόκειται να νομοθετηθούν πρώτη φορά επιβλήθηκαν δικαιώματα υπέρ των… τελωνειακών. Η επιβάρυνση ειδικού φόρου ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες (στην οικιακή χρήση), η ρήτρα καυσίμου σε 25 λεπτά και το τέλος υπέρ των τελωνειακών (ΔΕΤΕ) σε μισό ευρώ- πάντοτε στις 1.000 κιλοβατώρες.