Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 1123/2010 απόφασή του έκρινε συνταγματική την έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε το περασμένο έτος.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Εφετείο αναφέρει ότι η έκτακτη εισφορά «δεν αποτελεί φόρο, αλλά έκτακτη φορολογική επιβάρυνση των οικονομικώς ισχυρότερων φυσικών προσώπων κλιμακούμενη ανάλογα προς τη φοροδοτική ικανότητα των υποκειμένων σ’ αυτήν προσώπων, χωρίς να παραβιάζεται η καθιερούμενη με το άρθρο 4 παράγραφος 1 και 5 του Συντάγματος αρχή της φορολογικής ισότητας».

Ακόμη, στην εφετειακή απόφαση αναφέρεται ότι ορθώς ο Ν. 3758/2009 απέβλεψε στα εισοδήματα χρήσης 2007 προκειμένου να καθορίσει τα πρόσωπα με τη μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα για την κάλυψη της εν λόγω έκτακτης ανάγκης χωρίς να έχει ο νόμος αυτός την, κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος, αναδρομική ισχύ.

Το δικαστήριο διευκρίνισε ακόμη ότι την ημέρα εφαρμογής του Ν. 3758/2009 που επιβάλλει την έκτακτη εισφορά (5.5.2009) «δεν ήταν δυνατή η άμεση αποστολή στους υποχρέους εκκαθαριστικών σημειωμάτων υπολογισμού της έκτακτης εισφοράς επί των εισοδημάτων του έτους 2008 με βάση τις δηλώσεις της φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2009 λόγω της χρονικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης των σχετικών δηλώσεων».