Στο 5,9 διαμορφώθηκε το 2008 ο δείκτης οικονομικής ανισότητας της χώρας και μειώθηκε κατά 1,7 φορές σε σύγκριση με το 7,6 που ήταν το 1994, όπως προκύπτει από την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών για το 2008 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο συγκεκριμένος δείκτης σημαίνει ότι το 2008 το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,9 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, η οικονομική ανισότητα, όταν δεν περιλαμβάνονται τα κοινωνικά επιδόματα, αυξάνεται κατά 0,8, ενώ όταν δεν περιλαμβάνονται και οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα ανέρχεται σε 9,1.

Ο δείκτης εκτιμάται σε 6,2 για άτομα ηλικίας έως 64 ετών, ενώ για άτομα 65 ετών και άνω εκτιμάται σε 4,5. Η μεγαλύτερη οικονομική ανισότητα (6,9) παρατηρείται στην ομάδα ηλικιών 50-64 ετών, ενώ ειδικά για τις γυναίκες αυτών των ηλικιών ανέρχεται σε 35,2.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 η Ελλάδα εκτιμάται ότι βρίσκεται στην 21η θέση της κατάταξης ως προς την ανισοκατανομή του εισοδήματος, με τη μικρότερη ανισότητα να καταγράφεται στη Σλοβενία και τη μεγαλύτερη στη Λετονία.

Σχετικά με τη μισθολογική ανισότητα, οι αμοιβές των μισθωτών ανδρών υπερτερούν των αντίστοιχων των γυναικών κατά 10%. Ειδικότερα, οι αμοιβές των μισθωτών του δημόσιου τομέα υπερτερούν εκείνων των γυναικών κατά 3,8%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα υπερτερούν κατά 15,2%.