Οι δικαστικοί παραμένουν η μοναδική επαγγελματική τάξη που δεν πλήττεται από τα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης, ακόμη και έπειτα από τις ανακοινώσεις ακραίων αποφάσεων εις βάρος μεγάλων κοινωνικών ομάδων. Με βάση κοινή απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδη και του υφυπουργού Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη δεν αναστέλλεται, απλώς ρυθμίζεται η καταβολή των αναδρομικών που είχαν εγκριθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση στις αρχές του 2009.

Πρόκειται συνολικά για ποσά της τάξεως των 265 εκατ. ευρώ, με δικαιούχους περίπου 3.800 εν ενεργεία και 2.000 συνταξιούχους δικαστικούς. Οι πρώτες δόσεις είχαν καταβληθεί πέρυσι και με βάση την κοινή υπουργική απόφαση η δεύτερη δόση θα καταβληθεί στους δικαιούχους δικαστικούς σταδιακά ως εξής: για τους εν ενεργεία, το ένα τέταρτο στις 4 Μαΐου 2010 και τα τρία τέταρτα στις 4 Μαΐου 2011 και για τους συνταξιούχους, το ένα τέταρτο με τη σύνταξη του Μαΐου 2010 και τα τρία τέταρτα με τη σύνταξη του Μαΐου 2011.

Λαμβάνοντας ως δεδομένο την πρώτη υπουργική απόφαση, η οποία απλώς τροποποιείται ως προς την περίοδο καταβολής των ποσών, οι συνταξιούχοι δικαστικοί επρόκειτο να εισπράξουν τα αναδρομικά για διαφορές αποδοχών και συντάξεων που προκύπτουν από τις αυξήσεις ως και 80% στις αποδοχές των εν ενεργεία δικαστικών τον Αύγουστο του 2008, σε δύο ισόποσες δόσεις τον Μάιο του 2009 και 2010.