Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 201,98 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 201,98 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 201,98 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 242,02